i
I
ů
english
(I)
ii

Mykhaylo Vertuozov
³
15.07.2003
19.07.2003-18.07.2003 "" ³ .

" ".
:. , 35i
(I )