i
I
ů
english
   "  "
(I)
ii

Mykhaylo Vertuozov:
(I )