i
I
ů
english
dz    .
(I)
ii

Mykhaylo Vertuozov:
(I )