i
I
ů
english
(I)
ii

ѳ ϳ
Mykhaylo Vertuozov:
(I )