i
I
ů
english
 ""
(I)
ii

Mykhaylo Vertuozov:
(I )